Friday, May 28, 2010

佛缘无限、佛喜连连


佛诞节的由来(卫塞节)

2554年前的4月8日,印度迦毘罗卫国的王后摩耶夫人,在蓝毗尼花园的无树下,生下了悉达多太子,也就是后来出家成道的佛陀。太子诞生后,一手指地,说道:「天上天下,唯我独尊」,意思是说:「我乃是宇宙最尊贵的觉者,我将广度一切沉沦生死的众生。」,随即有两股水从天泻下,沐浴在王子的身上。后来,佛教徒每年为庆祝佛陀诞辰就沿用比例举行浴佛仪式。

浴佛的意义

净化个人的身口意,我们手持净水向悉达多太子象沐浴时,内心应当诚恳祝祷,愿祛除贪欲、瞋恨、愚痴的污垢,让自行身行、语言、心意都能保持洁净,希望社会清净安宁,没有暴力、诈欺、邪恶等事件,环境能够优美清净,并且藉着浴佛的功德,净化自己的烦恼尘垢,美化我们的社会国土,转五浊恶世为清净的净土,导邪曲人心为善良菩提,这就是浴佛的真正意义。

浴佛应抱持何种心?

应以信心为之要生欢喜心,深信功德,一杓水浇下,灌木如来同时也将自己的心洗净。

应以诚心为之浴佛形像如佛在,已立世间第一福,并迴向法界一切众生,共植福慧,结此圣缘。

应以正心为之求障消除,求心清净,愿以浴佛功德,祈求世界和平,民生乐利。

浴佛的利益

可得无为法。 可得精进力。

可得大智慧。 可生转轮王。

可得人天富贵。 可得子孙延绵。

可得无病长寿。 可得善神拥护。

可得无上佛道。


另外,在《浴佛功德经》中,所提及的利益有: 现受富乐,无病延年。 于所愿求,无不遂意。 亲友眷属,悉皆安稳。 长辞八难,永出苦缘。 不受女身,速成证觉。

如何浴佛?

《浴佛功德经》中提到 : 以牛头栴檀、自檀、紫檀陈沉木,薰陆郁金香,龙脑香,零陵沉香等,放于乾净的石上磨成泥状制作香水,放于乾净的容器中。
以好的土做檀,可以方可以圆,大小皆可随之变化上置浴床中间安置佛像。

浴佛以其香汤沐浴,再以清水重沐,所用之水必须乾净。
两指取香水自顶上灌,此水又称吉祥水。
手要轻,不要让净水溅出脚踩。
用软毛巾将佛像拭净,并烧好香,遍薰四方。

浴佛赞

我今灌沐诸如来净智庄严功德海五浊众支离尘垢同证如来净法身。
本刊的话


(01) 懂得感恩的人,找到“平静”。


(02) 懂得知足的人,找到“快乐”。


(03) 懂得放下的人,找到“自由”。


(04) 懂得珍惜的人,找到“幸福”。


(05) 祝您“卫塞节”佛缘无限、佛喜连连。


No comments: